12 TIBIR foreldrerådgivere fullførte sin opplæring i Harstad

9 foreldrerådgivere fra Skånland kommune og 3 fra Harstad kommune hadde 9. juni avsluttende opplæringsveiledning. Gruppen gikk TIBIR foreldrerådgiverkurs i regi av Harstad kommune høsten 2015 – og har hele våren mottatt veiledning i grupper. 9. juni hadde vi avslutning med utdeling av diplom. Rådgiverne er godt i gang med å jobbe med foreldre og gir god tilbakemelding på metoden og forteller om fornøyde familier.

Les mer om metoden på www.pmto.no

Les mer om TIBIR i Harstad kommune på http://www.harstad.kommune.no/pmto

 

På bildet

Bakre rekke:

Trine Eriksen, Cizzi Storelv, Eirin Simonsen, Sunniva Gabrielsen, Wenche Roksøy (kursleder), Ståle Helø, Vigdis Hågensen, Hilde Holst-Roness, Marit Myklevoll.

Fremre rekke:

Ingvild Johansen, Solbjørg Borgan, Heidi-Anita Jensen, Marion Børgesdatter (kursleder)

Hilde Winther var ikke til stede