EVENSKJER:

Kl 08.00 Flaggheising på skolen
• Kl 10.30: Tog oppstilling v/Skånland skole
• Kl 11.00: Avgang tog
• Kl 11.30: Appell Skånland sykehjem ved 8.klasse
• Kl 11.45: Kransenedleggelse ved Skånland kirke v/varaordfører Odd Are Hansen
• Kl 12.00: Gudstjeneste i Skånland kirke
• Kl 12.00: Arrangementet på skolen starter. Barneleker.
• Kl 13.00: Tale for dagen v/Ordfører Helene berg Nilsen
• Kl 14.15: Premiering aktiviteter, loddtrekking


SANDSTRAND:


• Kl 10.45: Folketoget stiller opp v/Sandstrand skole.
• Kl 11.00: Toget går fra skolen til SBS. Appell v/Turid Kvanli
• Kl 12.00: Grendehuset åpner dørene, salg av pølse, is og brus. Loddsalg
• Kl 13.15: Tale for dagen v/Stein Roar Nilssen
• Kl 13.30: Korsang og aspirantoppvisning
• Kl 14.15: Loddtrekning m.m. Tautrekking på skolen
• Kl 18.00: Møtes vi alle til slåball på Rensåhøgda


GROV:


• Kl. 11.00: Toget går fra Grov skole. Grov skole og amatørkorps spiller
• Kl. 12.15: Kafe og tombola åpner
• Kl. 12.30: Aktivitet og leker åpner
• Kl. 13.00: Tale for dagen v/ Solbjørg Borgan
• Kl. 13.30: Grov skole og amatørkorps spiller
• Kl. 14.00: Premiering aktiviteter og loddtrekking.


SALTVANN GRENDEHUS:


• Kl. 14.00: Salg av lapskaus, kaffe og kaker.


LAVANGSEIDE GRENDEHUS:


• Kl. 14.00: Kafé med salg av mat og drikke. Barneleker.


ETS KULTURSKOLE, BOLTÅS:


• Kl. 14.00: Kafé med salg av mat og drikke. Leker og loddsalg
• Kl. 15.00: Tale for dagen v/Liv Kristin Johnsen


STEINSLAND GRENDEHUS:


• Kl. 17.00: Kafe med salg av kaffe og kaker