I forbindelse med etablering av boligfelt på Evenskjer Syd fikk entreprenøren Harstad Maskin AS nedsatt fartsgrensen til 30 km fra YX, gjennom sentrum og forbi Skånland Skole.
Denne fartsnedsettelsen skulle bli videreført til 30.04.2019, men er i dag opphevet av Statens vegvesen og satt tilbake 50 km/t.

Vi ber fortsatt billister og fotgjengere vise forsiktighet og varsomhet på denne strekningen da det fortsatt kjører tungtrafikk og større maskiner her.

Vær også obs på fotgjengerovergangen fra kommunehuset og over mot enden av COOP-bygget.