Administrasjonsutvalget 2015 -2019

Navn Parti Telefon E-post
Helene Berg Nilsen, leder AP 91245515 helene.nilsen@skanland.kommune.no
Lars Kristian Berg, nestleder AP 95108717

lars.kristian.berg@skanland.kommune.no

Morten Markussen AP 45026522 gripekant@gmail.com
Per Harald Simonsen Uavhengig 40224785 perhsim@gmail.com

Tor Einar Fagereng

Uavhengig 9017506

tor.einar.fagereng@skanland.kommune.no

Jan Hugo Olsen     Arbeidstakerrepresentant
Ella Haldorsen    

 Arbeidstakerrepresentant