FNF Troms, Harstad Turlag og Midtre Hålogaland friluftsråd minner om adventsseminaret i Harstad 7. desember på Turlagshuset kl. 18:00 – 21:00.

Hovedtema er «Hvordan kan vi sikre at alle får delta i friluftslivet?». Bli med på spennende innlegg og diskusjoner i skjæringspunktet mellom naturglede, folkehelse og inkludering.

Se programmet her:  Adventsseminar 2017_Program.pdf og facebookprogrammet her: https://www.facebook.com/events/184133655474360/

Gratis og åpent for alle - velkommen!

 

--

Med vennlig hilsen

 

Anne-Margrethe Roll

daglig leder

 

mob: 90549676, tlf 76912260

anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no

besøksadr. Kongensgate 49

postadr      co/ Narvik kommune, 85 02 Narvik

www.halogaland-friluftsrad.no

facebook: hålogalandfriluftsrad