Tiningen nå er i gang, og temperaturene framover viser at det forblir mildvær.

Tung last på veier i teleløsningen medfører altfor ofte for hard slitasje på både veikropp og dekke.

For å unngå skader – i mange tilfeller permanente skader – på veiene, ser vi oss helt nødt til å begrense belastningen på veiene.Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra torsdag 19 april 2018 kl 2300 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Skånland kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.Unntakene er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil.

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale vegerDispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig, men det kan søkes om dispensasjon under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Skånland kommune, og nødvendigvis transport utover dette kan være slik grunn for at vi tyngre aksellast likevel kan tillates.Ved slike behov, tas det kontakt med Skånland kommune fortrinnsvis pr epost på post@skanlandkommune.noRestriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse.Vegliste Troms fylke, side 45-47.
http://www.vegvesen.no/_attachment/1797597/binary/1173724?fast_title=Troms+-+vegliste+fylkes-+og+kommunale+veger+1.+april+2017.pdf