Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra mandag 24 april 2017 kl 0600 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veger i Skånland kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.

 

Unntakene er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil.

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger

 

Dispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig, men det kan søkes om dispensasjon under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Skånland kommune, og nødvendigvis transport utover dette kan være slik grunn for at vi tyngre aksellast likevel kan tillates.

 

Ved slike behov, tas det kontakt med Skånland kommune fortrinnsvis pr epost på post@skanlandkommune.no

 

Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse.

 

Vegliste Troms fylke, side 45-47.

http://www.vegvesen.no/_attachment/1797597/binary/1173724?fast_title=Troms+-+vegliste+fylkes-+og+kommunale+veger+1.+april+2017.pdf