Aksellastsrestriksjonene gitt 181018, oppheves fra fredag 261018 kl 0600.

Veiene er ikke tørket helt opp, men vi må prøve å finne en balansegang ettersom det er brukere som er avhengige av at veien har normale restriksjoner.

Viser det seg at slitasje forblir, eller at været legger om, vil nye restriksjoner bli vurdert fortløpende.

Skånland kommune forventer at gjeldene aksellastrestriksjoner for kommunale veier etterleves av alle fordi for stor slitasje ved kjøring av tunge kjøretøy går ut over alle.