Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjonsmøte om Spillemidler

Idrett og fysisk aktivitet pluss tilrettelegging for friluftsliv

 

Mandag 20.august kl.18.00-21.30.

Stangneshallen, kafeteria, Harstad

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 2 dager før møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Dere kan også kontakte Janne Johansen, Skånland kommune, tlf. 770 89534 dersom dere har noen spørsmål - vi  sees på møtet.

Økonomisk støtte til ungdom

Dra på tur i marka eller på fjellet - lag et lite arrangement

Ungdommer i Skånland - her kan dere få litt støtte dersom dere ønsker å arrangere en tur i marka.

Ta kontakt med Midtre Hålogland Friluftsråd, tlf 90549676, tlf 76912260 - eller Janne hos Skånland kommune, tlf. 770 89 534/907 67 222 -  janne.johansen@skanland.kommune.no

 

Midtre Hålogaland Friluftsråd  har fått støtte fra Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund som for å skape aktivitet. 

En kort/enkel søknad kan sendes fortløpende til MHF så lenge vi har tilskudd

Tilskuddsaktivitet bør være lavterskel, gratis og skape samarbeid på tvers av organisasjoner, eller friluftsråd / kommuner eller familier som går sammen for å arrangere tiltak for barn og ungdommer. Tilsagnssum per tiltak kan variere fra kr.1000,-  til kr.  3000. 

Spillemiddelsøknader 2019

Bygging eller rehabilitering av anlegg

Følgende tema er viktig:

- Kommunal søknadsfrist: 1. oktober

- Krav til søker

- Anleggets plass i kommunal plan

- Rehabilitering av anlegg

- Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer

Momskompensasjon til frivillige lag og foreninger

Mange som ikke søker - søknadsfrist 1. sept. 2018

1. 4 milliarder kroner til frivillige

Sjekk om din forening eller organisasjon bør søke.

Pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2017.

Mer informasjon på Lotteri-og stiftelsestilsynet sin nettside:  www.lottstift.no

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk