Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ny søknadsrunde - søknadsfrist er 1. mars 2018

 

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 11. desember 2017. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.

Trafikksikkerhet

Skolebesøk

Skånland kommune jobber med trafikksikkerhet og holdningssskapende arbeid.

I den forbindelse har kultur-og folkehelsekoordinator vært på skolebesøk og delt ut reflekser og snakket litt om viktigheten av refleksbruk.

Her ser vi noen bilder av de flotte elevene ved Grov, Sandstrand og Skånland skole

RYDD ET KULTURMINNE

Barn og ungdom inviteres til innsats - tjen kr. 4000,-

Rydd et kulturminne 2017/2018

Barn og ungdom over hele landet inviteres til innsats for bevaring av kulturminner. Norsk Kulturarv lanserer nå sin niende aksjon «Rydd et kulturminne». Aksjonen retter seg mot barn og ungdom under 18 år og kombinerer praktisk arbeid med kunnskap om kulturarven i nærmiljøet. «Rydd et kulturminne 2017/18» blir gjennomført i samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB som gir oss økonomisk støtte.

Hvem kan søke:

Alle skoler/klasser, barnehager, lag og foreninger kan søke. Forutsetningen er at barn og ungdom under 18 år gjennomfører arbeidet, men gjerne i fellesskap med voksne.

 

https://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/2017-2018

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk