Kirkevergen begynner i dag arbeidet med å klargjøre et av feltene på den gamle delen av kirkegården til gjenbruk, slik det har vært informert om tidligere. Dette betyr at folk vil kunne finne gravsteiner som er lagt ned over hele dette feltet. Dette er gamle graver uten stell og festere, som skal slettes. Steinene vil bli kjørt bort så fort vi rekker det.