Skånland kommunes arbeidsmiljøpris «Sammen for et godt arbeidsmiljø» ble for første gang delt ut i år. Arbeidsmiljøprisen vil bli tildelt årlig i Skånland kommune med kr. 10 000 og diplom. Prisen tildeles en driftsenhet eller avdeling for godt utført arbeidsmiljø-/nærværsarbeid gjennom året.

Prispengene må benyttes til tiltak som bidrar til trivsel og glede på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å vise fram mange av de flotte og positive tiltakene som gjøres av ledere og ansatte for å ivareta et godt arbeidsmiljø og høyne nærværet rundt om på arbeidsplassene. Arbeidsgiver ønsker gjennom prisen å gi ros og oppmuntring til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med tiltak som gir positive resultater. Det kan handle om innsats for å øke nærværet, spre glede, trivsel, øke motivasjon, fokus på mestring og kompetanse, forebygge helseskader etc.

I år gikk prisen til Grov skole og her er juryens begrunnelse:

«Grov skole har en virksom og involverende HMS-gruppe som har over flere år, også i 2015, jobbet systematisk med HMS og medbestemmelse.

«Grov skoles metodiske arbeid er overførbart til andre enheter. Enkelte enheter har adoptert måten medbestemmelsesapparatet arbeider på.

Grov skole har på en flott måte klart å involvere næringsliv, innbyggere og foreldre i sitt arbeid for å få en trivelig og aktiv skole for ansatte og elever.

Grov skole har, på tross av en liten økning i sykefraværet i 2015, klart å holde seg på et meget lavt fravær i flere år.

Grov skole har en inkluderende og tydelig ledelse (som også har fått ros i Harstad Tidendes byrunde).

Grov skole har tiltaket «hemmelig venn» som skaper trivsel og spenning på arbeidsplassen.

Grov skole praktiserer inkludering og delmål 2 i IA-avtalen ved å ta inn en deltaker på tiltak via NAV.

Grov skole har som en del andre driftsenheter fokus på IA-avtalens delmål 3 mtp hvordan tiltak overfor seniorarbeidstakere skal prioriteres.»

Vi gratulerer!

 

Rektor Vanja Elvenes mottar prisen på 10 000,- og diplom av rådmann Torbjørn Simonsen. 

 

Det ble servert kake til ansatte og elever. :-)