Prispengene må benyttes til tiltak som bidrar til trivsel og glede på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å vise fram mange av de flotte og positive tiltakene som gjøres av ledere og ansatte for å ivareta et godt arbeidsmiljø og høyne nærværet rundt om på arbeidsplassene. Arbeidsgiver ønsker gjennom prisen å gi ros og oppmuntring til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med tiltak som gir positive resultater. Det kan handle om innsats for å øke nærværet, spre glede, trivsel, øke motivasjon, fokus på mestring og kompetanse, forebygge helseskader etc.

 

I år gikk prisen til vedlikeholdsavdelingen i Skånland kommune og her er juryens begrunnelse:

  • Vedlikehold består av 7 ansatte og er en svært synlig og utsatt del av kommunens tjenester. De blir til enhver tid sett og vurdert av innbyggere og andre kommunalt ansatte
  • Vedlikehold har daglig felles sosiale og faglige møtepunkter
  • Alle på vedlikehold snakker positivt om hverandre og kommunens øvrige tjenester.
  • Alle på vedlikehold er hjelpsomme og har gode holdninger til det å yte service og å være på jobb. Serviceinnstilling og fokus på gode holdninger er svært viktig for kommunens omdømme og tjenester
  • Flere ansatte/enheter snakker oftere og oftere godt om «gutta på vedlikehold»
  • Alle på vedlikehold har normalt sett et svært lavt fravær (1,95% i snitt i perioden 2012 – 2015)
  • Alle på vedlikehold har gjennomført en helhetlig HMS gjennomgang med fokus på verneutstyr og sikker jobbutførelse. Anskaffet mer verneutstyr og opplæring i bruk av disse. Spesielt innen vann og avløp måtte det gjøres korrigeringer mht. sikkerhet.
  • Alle på vedlikehold var involvert i HMS gjennomgangen iverksatt av HMS gruppen ved Tekniske tjenester.
  • Vedlikehold praktiserer inkludering og delmål 2 i IA-avtalen og har hatt personer på tiltak via NAV, også i 2016.

 

 

Arbeidsleder Arnljot Dybvik tar i mot prisen på vegne av alle på vedlikehold.

Arnljot tar i mot prisen.JPG

 

Det vanker selvfølgelig kake med til en slik pris!

kaka.JPG

 

Rådmann Torbjørn Simonsen overrekker prispengene som skal benyttes til tiltak som bidrar til trivsel og glede på arbeidsplassen.

sjekk.JPG

 

De flotte guttene på vedlikehold ble overrasket. :-)

 

alle guttan1.JPG

 

Vi gratulerer!