Prispengene må benyttes til tiltak som bidrar til trivsel og glede på arbeidsplassen. Hensikten med prisen er å vise fram mange av de flotte og positive tiltakene som gjøres av ledere og ansatte for å ivareta et godt arbeidsmiljø og høyne nærværet rundt om på arbeidsplassene. Arbeidsgiver ønsker gjennom prisen å gi ros og oppmuntring til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med tiltak som gir positive resultater. Det kan handle om innsats for å øke nærværet, spre glede, trivsel, øke motivasjon, fokus på mestring og kompetanse, forebygge helseskader etc.

 

Vinneren av Arbeidsmiljøprisen for 2017 ble renholdstjenesten.

Begrunnelsen for vårt valg:

 •  Renholdere er positive og blide og gode ambassadører for kommunen
 •  Renholdsavdelingene er en svært synlig og til dels utsatt tjeneste innad i kommunen
 •  Tidligere og nåværende renholdskoordinatorer er fagpersoner som er inkluderende og omsorgsfulle ledere
 •  Flere renholdere har i 2017 gjennomført utdanning og er på vei til å få fagbrev i renholdsfaget
 •  Renholdstjenesten har i 2017 organisert arbeidet etter «Renplan»
 •  Stoffkartotek er oppdatert i 2017og iverksatt i kommunen
 •  Det er utarbeidet serviceerklæring for tjenesten
 •  Det er kjøpt inn nye renholdsmaskiner for å tilrettelegge og forebygge, via tiltak og tilretteleggingsmidler fra NAV
 •  Ansatte i delstilling har fått økte/hele stillinger
 •  Tjenesten har helhetlig systematisk HMS fokus
 •  Renholdstjenesten er en del av HMS-gruppen på Teknisk
 • Sykefraværet blant renholdere er redusert i 2017 sammenlignet med 2015 og 2016

 

koordinatorer..jpg

Koordinatorene for renhold nord Lucja Kelbratowska og renhold Sør Elin Hege Sørensen mottar sjekk og diplom fra kst. rådmann Bjørn Tore Sørensen og personalleder Lars Moen.

 

Kake.JPG

Det vanker også kake for å feire pris!

 

Alle sammen.JPG

Flotte renholdere med driftsleder for teknisk og vedlikehold Jan Egil Strand.