Informasjon til frivillige organisasjoner og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som kan dra nytte av å få tilskudd.

Til fordeling i Region Nord; Kr.  8 781 000,-

Regler for å kunne få et slikt tilskudd, se  UDI.no/tilskudd

Søknadsfrist: 1.mars 2016.

Annonse aktiviteter i mottak