Når kommunen asfalterer kommunale veier, kan vi dessverre ikke ta ansvaret for alle justeringer/overganger inn mot private eiendommer.

 

Private avkjøringer som påvirkes av kommunalt veivedlikehold – som den asfalteringen vi nå gjennomfører - må grunneierne selv belage seg på å justere dersom og der dette blir et behov.

Vi skal gjennom vår entreprenør gjøre vårt for å tilrettelegge der dette er mulig, men det er ikke alle steder dette går. Hensynet til den kommunale vegen må nødvendigvis her ha prioritet.

 

Vi ber grunneierne til å ha forståelse for dette.

 

For øvrig benytter vi muligheten til å oppfordre alle grunneiere til å «gjøre sitt» for å trygge sine avkjøringer ut mot kommunal veg både med hensyn til frisikt, forhindre rygging ut i veg o.l. Videre oppfordres dere som grunneiere til rydding under gatelyslinjer der dette er nødvendig på sine respektive eiendommer.  

 

Driftsleder tekniske tjenester.