Den 18. april er det 40 år siden Jarle H Warberg falt i fredens tjeneste i Ebel es Saqi, Libanon. Han omkom i et granatangrep mens han tjenestegjorde for FN i Norbatt, Unifil.

I denne forbindelse ønsker Skånland kommune og Forsvaret å hedre Jarle Warberg og andre som falt for landet. Denne bautaen vil også kunne benyttes dersom det i årenes løp vil oppstå et behov for å hedre flere i lignende sammenhenger.

På Veterandagen og Frigjøringsdagen, den 8 mai kl 14. 00 vil vi markere denne hendelsen med avduking av en minnebauta som settes opp i kirkeparken. Nærmere program for arrangementet vil komme.