Skånland Kommune har antatt ONOS as som entreprenør og starter opp med arbeidet for etablering av 10 tomter i henhold til reguleringsplan i Ressan boligfelt Grovfjord

Dette krever nyetablering av avløp og overvannsledning fra Fylkesveien og opp til Ressan barnehage.

Det vil medføre gravearbeid i Skrogveien og Lanterneveien samt Ressveien.

Arbeidet vil pågå utover vinteren og vil medføre noe omkjøringer i perioder.

Varsel om omkjøring vil varsles.

Skånland Kommune håper på velvilje fra berørte innbyggere slik at prosjektet kan gjennomføres på en smidig måte.