Bygget blir bygd i moduler hvor det meste blir ferdigstilt i produksjonslokalene før transport nordover til Evenskjer, hvor modulene bygges sammen til en ferdig barnehage på ca. 520m2.

To viktige momenter for en slik byggemetode er at byggmodulene og stort sett alt av fastmontert inventar blir bygget og montert i tørre produksjonslokaler og at byggetiden blir betraktelig kortere enn et konvensjonelt bygg.

Går alt etter planen skal grunnarbeidene og grunnmur være ferdig til 2.uke av mai måned og montering av bygget starte uken etter.

Takstoler, takstein og utvendig kledning blir ferdigstilt når bygget er sammensatt på grunnmuren.

Her er fasadetegninger.

Viser også noen bilder fra produksjonen.

 

 

Slik ser modulene ut.

Djønne.jpg

 

 

Fra basekjøkkenet

djønne2.jpg

 

Fra korridor mellom personalområdet og basen.

djønne3.jpg