Mottaksleder Ola Jakobsen, og to bebeoere ved Elvemo Mottak, kom på besøk til Skånland sykehjem med en overraskelse. -Nå er det de siste dagene for beboerne ved Elvemo Mottak. Noen flyttes til andre mottak, noen har fått avslag på sin søknad, mens noen har fått opphold her i Norge. Mange av disse guttene har fått uttrykke seg gjennom kunst. Når de ble spurt om hva de ville gjøre med disse selvlagde bildene, så foreslo de selv at de kunne gi dem til sykehjemmet. Dette syns vi var en strålende ide, og to av beboerne tok maleriene med seg til sykehjemmet. Her møtte de driftsleder Per-Eivind Horn, som var begeistret over både kvalitet og giverglede. Han takket så mye på vegne av både de ansatte og beboerne, og sa at disse maleriene ville være med på å lyse opp tilværelsen til alle på sykehjemmet, men også være til ettertanke.

Jakobsen sier at det ligger masse følelser i disse bildene, og de gir rom for mange tolkninger. - Håp, fortvilelse, savn, glede og fellesskap er bare noe av det som ligger i denne kunsten. Skånland kommune er heldige som får denne arven fra disse guttene, som virkelig har bidratt til å sette farge på tilværelsen til oss som bor her.

20170707_131350.jpg