I et samarbeid mellom forebyggende- og uttrykksavdelingen i Harstad brann og redning, har Grovfjord brannstasjon startet et prosjekt opp mot barnehagene i Grovfjord og på Sandstrand, og da spesielt førskoleungene. Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, samt vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid. Brannbamsen Bjørnis skal også benyttes i annet helsefremmende og forebyggende arbeid, for å sikre barnevelferd.

I barnehagene skal Bjørnis få være med førskolebarna hjem for å sjekke brannsikkerheten hos hver enkelt familie. Dette er ikke noen form for tilsyn som vil få følger for noen, men heller et forebyggende og opplysende arbeid. Sammen skal førskoleungene og Bjørnis gå på brannrunde i hjemmene og sjekke røykvarslere, brannslukkere, brannstiger osv.

I Ressan barnehage ble Bjørnis tatt imot med stor entusiasme hos barna, og mange kjente han fra før. Brannsikkerhet er et spennende tema som ungene er opptatte av. Bjørnis forsterker dette enda mer og bidrar til mer kunnskap og bedre brannsikkerhet i barnas hjem. Dette er et positivt og forebyggende tiltak her i Skånland kommune. Bjørnis gleder seg til å snart få besøke Sandstrand barnehage.

P3310010.JPGP3310014.JPGP3310017.JPG