Da er Bjørnis ute på sine årlige besøk i barnehagene i kommunen.

Bjørnis besøker førskoleungene og fokuset er å drive brannforebyggende arbeid.

Hvert førskolebarn får ha med seg Bjørnis hjem i noen dager. Her skal de sammen med familien gå gjennom røykvarslere, brannslukkingsapparat, rømningsveier og ha brannøvelse.

Målet med Bjørnis sitt arbeid rundt om i barnehagene er å øke bevisstheten rundt brannsikkerheten rundt om i hjemmene.

Vi erfarer at førskolebarna og Bjørnis gjør en viktig jobb sammen.

Engasjerte barn = engasjerte voksne.

Her er noen bilder fra besøket i Sandstrand barnehage.