Brannkorpset i Skånland gjennomfører øvelse lørdag 3 mars fra ca kl 1000 med nedbrenning av en gammel fjøsbygning i Tovik – nærmere bestemt i nærheten av boligfeltet.

Øvelsen vil ikke bli gjennomført om væreforholdene gir risiko for røyk/sot mot bebyggelsen i nærheten.
Vi ber likevel alle om å holde vinduer lukket i den tiden øvelsen pågår.

Videre vil abonnenter ved det kommunale vannverket kunne merke noe trykkfall mens øvelsen pågår - en del av øvelsen blir samkjøringen med vannforsyning.

Vi oppfordrer videre trafikanter/bilister å være oppmerksomme.

Teknisk sjef.