Utbyggingen vil gjelde strekningen Evenskjer – Tovik – Grovfjord med spredenett i bygdene der dette er hensiktsmessig.
BBFT har siden da jobbet med å kartlegge mulige trasèvalg, samt å få på plass avtaler med andre parter som blir berørt av prosjektets kabelføringer.
Noen avtaler gjenstår fortsatt å få på plass, disse forventes å være på plass innen kort tid.
Når alle avtaler er på plass vil kommunen gjennom BBFT umiddelbart få lagt utlysningen av prosjektet ut på DOFFIN.
Dette er en ny prosess som vil ta ca. 2 mnd. før kontrakt med entreprenør(er) kan inngås. Entreprenøren(e) vi stå fritt til å starte der den/ de ønsker,
men trolig vil man starte i Harstad med føringer ned til Stangnes og da legge sjøkabel over til Sørrollnes og Tovik.

Slik vi nå ser det så vil prosjektets byggestart kunne bli vår/ sommer 2017 og avslutting høst 2018.

Kart over tenkte kabelføringene i Skånland:
 
bredbånd.jpg