Kommunen har i den senere tid mottatt flere meldinger om brenning av avfall. Skånland kommune ønsker å gjøre oppmerksom på at det er forbudt å brenne avfall, dette med følgende unntak:

Q 9UcwZcUHlRjgAAAABJRU 5ErkJggg==

Overtredelse kan medføre straffeansvar jf. forurensningslovens Kap. 10.

 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at privatpersoner kan levere avfall gratis til HRS Moan Miljøstasjon, og vi oppfordrer alle til å benytte seg av dette tilbudet.

 

Lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.pdf