Det går mot vinter, og veiene skal nå strøs og brøytes i tråd med de kontraktene som er inngått.

Det dere som innbyggere kan forvente av vintervedlikeholdet av veiene i kommune, finner dere av denne serviceerklæringen Serviceerklæring vintervedlikehold av kommunale veier rev 1017.pdf

Skånland kommune har kontrakt på all brøyting og strøing mv av vinterveien våre.

Hvilke konkrete krav vi stiller til entreprenører, leser dere her Instruks vintervedlikehold av veier.pdf

Har du spørsmål eller behov for å henvende deg til oss om denne tjenesten, ta kontakt pr epost til post@skanland.kommune.no.

 

Skånland kommune har imidlertid ikke etablert døgnberedskap slik at vi kan nås utenom arbeidstid.

Da kontaktes entreprenørene. Alle brøyteentreprenører er forpliktet til å ha beredskapstelefon der de kan nås innenfor hele kontraktsperioden.

Rode 1 (Markebygdene, Breistrand mm): Henry Mathisen                                                   90766409

Rode 2 (Evenskjer, Steinsland mm): Tjeldsundbrua Management A/S                              90573180 (95308823)

Rode 3 (Sandstrand, Tovik, Djupvik  mm): Sandmark Bygdeutviklingsselskap A/S        90592574

Rode 4 (Grov, Balteskar, Kovan mm) : VR Maskin A/S                                                          91510854