Nå er mørketiden her og vi vil minne om viktigheten ved bruk av refleks. Vi ser at særlig elever på skoleveien mangler dette, og håper foresatte kan vise dem denne videoen og snakke om viktigheten ved bruk av refleks.

Vi vil også minne om at foresatte som kjører barna til skole og barnehage avpasser farten etter forholdene, da vi opplever høy fart på skole- og barnehageområdet ved Skånland skole.