Program for Márkomeannu 2016 ligger nå ute på nettsidene deres.

https://issuu.com/markomeannufestivala/docs/ma__rkomeannu_2016_brosjyre/1?e=0/36022511