Skånland kommune lyser her ut ny runde med konkurranse på vintervedlikehold av kommunale veier i kommunen.

Konkurransegrunnlaget finner du her:

Tilbudsfrist er satt til 28.08.2017.

Kunngjøringen er publisert på www.doffin.no med referanse 155820

 

Driftsleder tekniske tjenester