Skånland kommune lyser her ut konkurranse for anskaffelse av ny mannskapsbil

Konkurransegrunnlaget finner du her.

Tilbudsfrist er satt til 28.08.2017.

Kunngjøringen er publisert på www.doffin.no med referanse 155823

 

Driftsleder tekniske tjenester