Skånland kommune lyser her ut konkurranse for tømming av slamavskillere og deponering av avvannet slam for tømmesesongene 2018 og 2019.

Konkurransegrunnlaget finner du her: Slam konkurransegrunnlag 201217.pdf

Tilbudsfrist er satt til 29.01.2018.

 

Kunngjøringen er publisert på www.doffin.no med referanse 159073