Pga. kabelgraving blir deler av Mølnåsveien og Åsveien stengt fra i dag og to uker frem i tid. Omkjøringsmuligheter finnes.