Vi venter mye nedbør de nærmeste dagene,

Fra mandag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørsmengder i Nordland og Troms. I Troms er det meldt 20-50mm/24t. Nedbøren vil etterhvert komme som regn høyt til fjells.

Det er meldt om lokalt vanskelige kjøreforhold og fare for lokale oversvømmelser, små jord-, sørpe- og/eller flomskred.

 

Varsom.no sier om mandag 3.4.17

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Troms og Nordland, grunnet mye regn og stor snøsmelting.

Det ventes store nedbørmengder i Nordland og Troms i løpet av mandag og natt til tirsdag, lokalt 30-60 mm i Nordland og 20-50 mm i Troms. Nedbøren vil komme som regn høyt til fjells. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Relativt høye temperaturer og mye vind vil føre i tillegg til stor snøsmelting.
Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Områder med nysnø er spesielt utsatt siden nysnø raskt blir mettet med vann. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales."

Vi ber innbyggere være varsom og ta forhåndsregler.

Les værvarsel på Yr.no

Følg med på Varsom.no .