I Skånland har følgende prosjekter mottatt støtte:

- Breistrand Ungdomslag

til tiltaket "tilrettelegging av uteområde rundt grillbu, skøytebane, ballbinge - for barn og funksjonshemmede.

- NOVA Turlag

til tiltaket "Natur og kultur"

- Skånland Røde Kors hjelpekorps

til tiltaket "vedlikehold av hytte"

- Skånlandstrimmen

til tiltaket "Lavterskel, ut på tur"

http://www.tromsfylke.no/#/nyheter/disse-friluftsaktivitetene-i-troms-far-stotte-i-ar

http://www.tromsfylke.no/#/nyheter/fordeling-av-midler-til-friluftsliv-i-naermiljoet