Eiendomsskattelister for næringseiendom

 

Eiendomsskattelista for næringseiendom 2019 er nå klar.

Den ligger ute til offentlig ettersyn i 3 uker i skranken på kommunehuset Evenskjer og på linken under:

 

Kopi av Eiendomsskatteliste 2019 med E-Skatt ID.xlsx

E-mail this Print this