Eiendomsskattelista for verker og bruk 2017 er nå klar. Den ligger ute til offentlig ettersyn i 3 uker i skranken på kommunehuset Evenskjer.

Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2016 i sak 76/16 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2018-2021 punkt 5

  1. I hht. til eiendomsskatteloven §3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen med 7 o/oo for 2017