Eiendomsskattelista for verker og bruk 2018 er nå klar. Den ligger ute til offentlig ettersyn i 3 uker i skranken på kommunehuset Evenskjer.

Kommunestyret vedtok i møte 6.12.2017 i sak 56/17 BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2019-2021 punkt 5

  1. I hht. til eiendomsskatteloven §3 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen med 7 o/oo for 2018

 

Skatteliste 2018 med e-skatt iD.xls