Skånland kommune er forvalter av ”Eilert Mikalsens Minnefond”. 

Midler fra  fondet skal  benyttes til velferdstiltak for eldre i Sandstrand skolekrets. Fondsmidlene deles ut etter søknad og i henhold til statutter for fondet. Nærmere opplysninger gis av Gerd Larsen, tlf. 77 08 95 33.

 

Søknadsfrist: 30. april 2017