”EILERT MIKALSENS MINNEFOND”

Skånland kommune er forvalter av ”Eilert Mikalsens Minnefond”.  Etter Donators ønske skal midlene benyttes til velferdstiltak for eldre i Sandstrand skolekrets. Fondsmidlene deles ut etter søknad og i henhold til statutter for fondet. Nærmere opplysninger gis av Gerd Larsen, tlf. 77 08 95 33.

Søknadsfrist: 25. mars 2016