Skånland kommune er forvalter av ”Eilert Mikalsens Minnefond”. Midler fra fondet skal benyttes til velferdstiltak for eldre i Sandstrand skolekrets. Verdien av gavene skal ikke overstige den rente som påløper i løpet av året.
Fondsmidlene deles ut etter søknad og i henhold til statutter for fondet. Nærmere opplysninger gis av Gerd Larsen, tlf. 77 08 95 33.
Søknadsfrist: 31. mars. 2018