Eldrerådets medlemmer 2015- 2019

 

 

Representanter

Vararepresentanter

Skånland pensjonistforening:

Rolf Pettersen

Sonja Hansen

Nordre Skånland pensjonistforening:

Olaug Skog

Stein Eriksen

Grovfjord Pensjonistforening:

Ruth Nylund

Oddleif Larsen

Søndre Skånland pensjonistforening:

Kristine Olsen

 

Skånland kommune

Ordfører Helene Berg Nilsen

Varaordfører Odd Are Hansen

Eldrerådet velger selv leder og nestleder.

Leder for eldrerådet er Olaug Skog, tlf 77089724

Sekretær for eldrerådet er Gerd  Elin Larsen, tlf 77 08 95 33, e-post   Gerd.larsen@skanland.kommune.no