Elgen er normalt sky. Det at mange opplever den som alt annet enn sky om vinteren, kan ha å gjøre med det faktum at den instinktivt sparer på kreftene – i mange tilfeller for og overleve. Dyr kan da trekke ned mot områder der de både kommer seg lett fram, og lettvint finner mat.

 

Det er i utgangpunktet ingen grunn til å frykte elgen. Når det er sagt er dette et stort dyr, og det er en del gode råd/forhåndsregler som vi kan ta hver og en av oss:

  • Det er ingen grunn til å være redd elgen. Ha likevel respekt for den – husk at den er et vilt dyr.
  • Hold avstand. Når du oppdager elgen, er det ingen grunn til å gå nærmere dersom det kan unngås. Gå rundt, eller vent. 50 meter kan være for nært.
  • Observer elgens kroppssignaler. Dersom den viser tegn til irritasjon, er du for nær. Vær særlig oppmerksom for kyr med kalv.
  • Unngå å provosere dyrene unødvendig. Ikke gjør halvhjertede forsøk på å jage elgen. Dette kan medføre at elgen blir mindre var og redd for mennesker. Ikke send hund på elg. Dette vil medføre konfrontasjon, og vil være farlig hunden.
  • Vær oppmerksom på barn oppførsel overfor dyra. Fortell og lær barna riktig adferd.
  • Pakk inn bærbusker og prydbusker. Velg helst vekster i hagen som ikke tiltrekker seg elg dersom du bor i et «elgutsatt område».
  • Gi kommunen (telefon: 77089500) eller Viltfaglig Utvalg (telefon leder: 47887720 beskjed dersom «halvtamme» elger forblir værende i et boligområde over lengre tid.  

 

De meldingen/varslene vi får, videresender vi direkte til Viltfaglig Utvalg (VU) slik at den enkelte situasjon kan vurderes for seg av dem. Metodene VU har til, rådighet, er flere, men hovedpoenget er at hver situasjon må vurderes for seg.

 

 

Vedlagt finner du også en enkel brosjyre som kan være til hjelp.