Partssammensatt utvalg har i dag hatt sitt første møte. Som følgende av videre prosess for ansettelse av prosjektleder/rådmann er det besluttet at planlagte møter i Partssammensatt utvalg og Fellesnemnda 7.9. utgår.

 

Partssammensatt utvalgs møte fremskyndes til 5.9. og Fellesnemndas møte flyttes til 13.9. Partssammensatt utvalg møter kl 0930 og en vil komme tilbake til kl.slett for Fellesnemndas møte.

 

Om det blir behov for møte i Partssammensatt utvalg også den 13.9. vil utvalget ta stilling til 5.9.