I forbindelse med julen 2018 har HRS noen endringer på sin tømmekalender. 

Disse berører Skånland:

Kommune

Rute

Hva tømmes

Opprinnelig tømmedag

Ny tømmedag

Skånland/Evenes

Melladalen - Tårstad - Liland- Bogen - Forra

Papir

Onsdag 26/12

Torsdag 27/12

Tjeldsund/Skånland

Tjeldsund bru – Steinsland – Evenskjer – Sør Lavangen - Breistrand

Mat/brennbart

Onsdag 26/12

Torsdag 27/12

Skånland/Evenes

Trøsemark – Evenesmark – Melladalen – Skar – Evenes Kirke – Liland

Mat/brennbart

Mandag 31/12

onsdag 2/1

 

Her er oversikt over alle HRS sine ruteendringer for julen.