Er du vår nye medarbeider?

Vi har for perioden 01.12.2018 - 01.01.2022, ledig 100 % prosjektstilling som teamleder og ønsker deg med i vårt team.

Teamleder har faglig og administrativt ansvar for FACT teamet.

 

I FACT-team Sør Troms vil du få delta i et spennende utviklingsarbeid samt et tverrfaglig arbeidsmiljø og nettverk. Du vil

bli tilbudt deltakelse i nasjonalt opplæringsprogram for FACT metoden. Du vil få oppfølging fra prosjektorganisasjonen

og sosialmedisinsk avdeling.

 

Vi trenger deg som har

Relevant helse- og/eller sosialfaglig høyskole-/universitetsutdanning.

- erfaring med brukergruppen.

- leder- og veiledningskompetanse.

- erfaring fra kommune- og spesialisthelsetjenesten innen fagfeltet rus- og psykiatri.

- kunnskap om FACT-modellen.

- fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan

dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

- førerkort, klasse B.

 

Svært relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet.

 

Vi ønsker at du

Er faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver.

Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig

samt ta ansvar for egne vurderinger.

Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger.

Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.

Har gode kommunikasjonsevner.

Ha gjennomføringsevne.

 

Har evne til å møte mennesker med sammensatte utfordringer.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Dine viktigste arbeidsoppgaver

- Faglig og administrativ lede, koordinere og organisere oppgaver i teamet

- Individuell oppfølging/behandling etter FACT - modellen

- Oppbygging og utvikling av teamet

- Planlegging, evaluering rapportering til avdelingsledelse og prosjektorganisasjon

- Sikre at pasientbehandling og oppfølging blir drøftet tverrfaglig

- Veiledning og faglig utvikling i teamet

- Motta og behandle henvisninger med eget henvisningsteam

- Ivareta dokumentasjon i gjeldende fagsystemer i henhold til journalforskriften

- Sikre samarbeid med relevante instanser og organisasjoner, herunder å etablere avtaler der det er nødvendig

- Lede teammøter med god struktur og faglig refleksjon

 

Litt om oss

FACT- team står for "Flexible assertive community treatment".  Arbeidsformen kjennetegnes av utstrakt oppsøkende

virksomhet i et tverrfaglig behandlingsteam bestående av psykiater, psykologspesialist, psykolog, brukerspesialist,

sykepleier, vernepleier, sosionom, og arbeidsspesialist. Tilbudet er til voksne personer med alvorlig psykisk lidelse og

personer med komplekse ROP - lidelser. Teamet skal støtte den enkeltes bedringsprosess og i perioder tilby tett

oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelse i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon. I

FACT-arbeidet inngår også fokus på arbeid, aktivitet, opplæring og veiledning.  Det legges vekt på at teamet skal ha en

helhetlig tilnærming til tjenestemottaker.

 

Harstad kommune er vertskommune for FACT - team Sør Troms og har arbeidsgiveransvar for teamleder. Stillingen er

en kombinasjon av faglig og administrativ ledelse, samt klinisk arbeid. Teamleder skal arbeide med å utvikle

behandlingsteamet, samordne og koordinere tjenester i teamet samt samarbeide med relevante instanser innen

kommune- og spesialisthelsetjeneste, Nav og andre aktuelle aktører. FACT - modellen legges til grunn for utvikling og

arbeid i teamet.

 

Info om ACT- og FACT:

https://www.napha.no/content/14846/Ny-ACT--og-FACT-handbok

https://rop.no/globalassets/dokumenter/fact-handbok.pdf

 

i Harstad kommune får du

En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde.

Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og

imøtekommende kollegaer.

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i

henhold til kommunens reglement.

 

Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter

kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen

hverdag.

 

                                                                                      *****

 

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er desverre ikke mulig å sende med vedlegg til

søknaden. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf: 77 02 61 58/77 02

61 56/77 02 61 61.

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig

søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

 

Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

 

Er du fortsatt i tvil? Ta kontakt med våre kontaktpersoner.

 

 

Søknadsfrist    04.11.2018                                 Utlyst dato        01.10.2018                           Vårref                  4227

 

Kontaktperson

Anne Britt Kristensen, Fagutvikler, mobil: 95916516, Anne.Kristensen@harstad.kommune.no

Frode Risdal, Enhetsleder/kommuneoverlege, mobil: 90024058, frode.risdal@harstad.kommune.no