Skånland sykehjem er et somatisk sykehjem lokalisert sentralt i Evenskjer sentrum. Sykehjemmet er Skånland kommunes eneste sykehjem, og har et hovedansvar for utskrivningsklare pasienter i forbindelse med samhandlingsreformen. Sykehjemmet har 30 beboerrom, og av dem er syv på "lillebo" en skjermet enhet for senil demente.
Sykehjemmet har et spennende fagmiljø, der både fysioterapeut, helsefagarbeidere, sykepleiere, pleiemedhjelpere og leger samarbeider tett om å gi den beste behandlingen til pasientene.

Hjemmetjenesten sør er underlagt samme ledelse som Skånland sykehjem.
Hjemmetjenesten gir deg faglig utvikling , der du lærer å jobbe selvstendig, sammen med erfarne kollegaer i en spennende kommune.

 

Les mer og søk her.