ETS Medisinske senter har redusert kapasitet

Det har vært branntilløp på ETS medisinske senter og derfor er ekspedisjon og laboratoriet stengt inntil videre. Telefon er åpen. Vi beklager ulempen dette medfører.

E-mail this Print this