Onsdag 23/1-19 vil det pga internt kurs være stengt på luke, telefon, laboratoriet og skiftestue fra kl. 1300.

 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 770 89555 eller medisinsk nødtelefon 113.