Første byggetrinn i utvidelsen av Evenskjer barnehage er nå satt i bestilling. Rådmannen signerte torsdag 24. november kontrakt med Djønne Modul AS, Bergen, for bygging og levering av barnehage bygget i moduler og med mulighet for tilrettelagt påbygging. Produksjon og levering er avtalt å skje raskt, og allerede 1. august neste år skal barnehagen være klar til å tas i bruk av oss. Kontraktssummen er 10,5 mill kroner. Fullt utbygget, inkl byggetrinn to av barnehagen, så  vil denne ha 50 plasser. Første trinn som skal stå klar til bruk fra 1. august 2017 har 25 plasser.

Skånland kommune har nå startet sine forberedelser til å ta i mot enda flere innbyggere. Skånland vil de nærmeste årene oppleve vekst i innbyggertall og næringsliv, både som følge av den positive utviklingen som skjer i kommunen, og ikke minst gjennom den vekst som er forventet med tilførsel av mange hundre arbeidsplasser i våre nabokommuner. Svært mange av disse kommer til å bygge og bo i Skånland!  Derfor må vi være forberedt, og bygge ut og legge til rette for en kommunal infrastruktur som møter denne utviklingen gjennom handling. Rådmannen er derfor svært fornøyd med tiltakets utforming og fremdrift som nå gjennomføres.

Her kan du se fasadetegningene av barnehagen.

Fasadetegninger.pdf