I forbindelse med opparbeidelse av boligfeltet på Evenskjer Syd vil det i anleggsperioden foregå en del massetransport fra Evenskjer Syd ved Skånland Skole og via Kirekgårdsveien og til deponi ovenfor kunstgressbanen.
Dette vil medføre en del anleggstrafikk i perioder i September måned til massene som skal ut er ferdig utkjørt.
Dette vil berøre kryssing av gangveien til skolen samt kryssing av gangveien fra boligfeltet og til paviljongen

Teknisk avdeling