Oppstart i uke 21 på Annamo, Stræte og Steinsland.

Feiingen blir utført av Harstad kommune.

Brann og beredskap - Feievesenet.